לקרן

בשם צוות ביה”ס, ההורים והתלמידים,

אנו מודים לך על המאמץ והיצירתיות בהפקת ועריכת הסרטונים המקצועיים שהשתלבו בתוכנית ערב יום המשפחה.

תרומת שנעשתה בהתנדבות , אינה מובנת ואליה ואנו מבקשים להוקיר לך תודה.

צוות בית הספר נווה עו”ז.ראשון לציון

פברואר,2009